คอยล์ Caliburn A2

500 ฿

  • ใชักับพอต Caliburn A2 และ Caliburn AK2
  • 1 กล่อง มี 4 หัว
  • เป็นหัวแทงค์ติดมาพร้อมคอยล์

มีสินค้า