Dot Switch Pod

Original price was: ฿175.Current price is: ฿149.

  • ใช้งานได้ 2000 คำสูบ
  • นิโคติน 3.5% หรือ 35mg.
  • ใช้กับเครื่อง Dot Switch
  • มีให้เลือกทั้งหมด 21 กลิ่น