Hi Taste E20

฿2,100

  • ตัวเครื่องใช้งานกับไส้บุหรี่รุ่น IQOS TEREA Stick เท่านั้น
  • สูบได้มากถึง 55 มวนต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
  • ความจุแบตเตอรี่ 2600 mAh
  • ปรับอุณหภูมิได้ 230-280°C
  • ตั้งเวลาการสูบได้ 3-6 นาที