Hitaste P8

  • สูบได้มากกว่า 35 มวน ต่อการชาร์จ 1 รอบ
  • สามารถปรับอุณหภูมิความร้อนได้
  • ใช้กับไส้บุหรี่ Heatstick

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้