Relx Essential Set พร้อมสูบ

1,250฿ 1,200฿

Relx Essential Pod Kit แบบพร้อมสูบ ใช้กับหัวน้ำยาของ Relx Infinity สามารถเลือกสีเครื่อง และ กลิ่นได้เลย

  • พร้อมสูบเริ่มต้นที่ 1200 บาท
  • หัวน้ำยาซื้อแยก กล่องละ 200 บาท
  • จะเลือกกี่กลิ่นก็ได้
  • ช่องชาร์จเป็นแบบ Type – C แล้ว
  • ใช้กับหัวน้ำยา Relx Infinity
1,050฿
กลิ่น
200฿