Relx Infinity

1,090 ฿1,190 ฿

วิธีการใช้งานและการแสดงสถานะไฟต่างๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับเครื่อง Relx Infinity

  • ราคาเครื่องเปล่า
  • หัวน้ำยาซื้อแยก กล่องละ 200 บาท
  • ช่องชาร์จเป็นแบบ Type – C แล้ว
  • ใช้กับหัวน้ำยา Relx Infinity
ล้างค่า