แทงค์ Smok RPM2

  • ใช้ได้กับ Smok RPM2
  • รับประกันของแท้ มีรหัสเช็คได้หลังกล่อง
  • ซื้อยกกล่องราคาถูกกว่า
  • ขายแยกเป็นตัว

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้