Smok Solus Kit

฿650

  • เหมาะกับสายกลิ่น ฟิลบุหรี่จริง
  • ความจุแบต 700 mAh พอต่อการใช้งาน 1 วัน
  • ใช้กับ Coil Smok Solus
  • เหมาะกับน้ำยาซอลนิค