หัวแทงค์เปล่า Voopoo TPP X Pod

  • ใช้ได้กับพอต Drag X Pro และ Drag S Pro
  • ใช้กับ คอยล์ Voopoo TPP
  • มี 2 แบบให้เลือก แบบมีฐาน และไม่มีฐาน
  • ขนาด 5.5ml

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้