น้ำยา VTV Pod

450 ฿

  • 1 กล่องมี 3 หัว
  • นิโคติน : 3% หรือ 30MG (ยกเว้น Tobacco 4%)
  • ปริมาณน้ำยา : 2ml
  • ใช้กับ Supreme X VTV Pod
ล้างค่า